kompletní
stavební činnost
Kompletní stavební práce a dodávky na klíč občanská vybavenost, průmyslové stavby, rodinné domy. sportovní objekty - tělocvičny
zemní práce
Zemní práce, komunikace, inženýrské sítě parkoviště, chodníky, demolice budov.
geodetická činnost
Vytyčení objektů, pozemků, přesné zaměření a usazení strojů, mostových jeřábů, Geometrické plány,oddělení pozemků. více
rekonstrukce budov
Zateplení fasád, rekonstrukce objektů, výměny výplní otvorů, sanace, lešení, historické budovy.